Sözlükte "şirket" ne demek?

1. Ortaklık.

Cümle içinde kullanımı

İtalya'da büyük bir şirketin acentasıyım ben...
- R. Enis

Şirket kelimesinin ingilizcesi

n. company, firm, corporation, establishment, concern, house
Köken: Arapça

Şirket ne demek? (Ekonomi)

(Company, partnership) iki veya daha fazla sayıda kişinin bir ekonomik veya ticari faaliyette bulunmak için sermaye ve emeklerini koymaları ile oluşturdukları topluluklardır. Şirket yerine ortaklık da denebilir. Şirkete emek ve sermayelerini koyanlara "ortak" denir. Şirketler adi şirketler ve ticaret şirketleri diye ikiye ayrılırlar. iki ya da daha fazla sayıdaki kişinin, ortak bir amaca ulaşmak üzere emek ve mallarını birleştirmeleri veya borçlanmaları ile "adi şirket" sözleşmesi oluşmuş sayılır (TK, m. 520) Adi şirketin özellikleri şunlardır : Tüzel kişiliği yoktur, bütün kararlar ortakların oy birliğiyle alınır, her ortağın şirket işlerini denetleme hakkı vardır. Ticaret şirketleri ise Ticaret Kanunumuzda sayılmıştır. Bu şirketler şunlardır : Kollektif şirket, adi Komandit Şirket, sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirket, Anonim Şirket ve kooperatif Şirket. Ticaret şirketlerinin bazı ortak özellikleri şöyle belirtilebilir: Her ticari şirket tüzel kişiliğe sahiptir. Şirket sözleşmesinde belirtilen konular çerçevesinde kalmak koşuluyla ticaret şirketleri hak ehliyetine ve medeni haklan kullanma ehliyetine sahiptirler. Tescil edildikleri andan itibaren "tacir" sıfatım kazanırlar. Şirket türüne göre ortakların şirket borçlanna karşı sorumluluklarının derecesi değişir. Herhangi bir ortaklık, Ticaret Kanununda belirtilen ortaklık tiplerinden hiçbirisinin özelliklerini taşımıyorsa adi ortaklık sayılır. Ticaret Kanunumuza göre hisse senedi ihraç ederek tasarruf sahiplerinden fon sağlayabilen ticaret şirketlerine sermaye şirketi denir. Anonim şirketlerle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatif şirketler ve limited şirketler bu gruba girer. Kollektif şirketler ve adi komandit şirketler ise şahıs şirketi durumundadır. Bu şirketlerde ortaklar, şirketin borçlarından dolayı tüm malvarlıklanvla sorumludurlar. Oysa sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca koydukları sermaye paylan ölçüsünde sorumlu olurlar (Bkz. Sınırlı Sorumluluk).